OSB’LERDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİ


OSB’LERDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

( 4-6 MAYIS 2018 - BELCONTİ OTEL BELEK/ANTALYA )

 

4 MAYIS 2018 - CUMA

12.00– 13.30

Otele Giriş-Öğle Yemeği

14.00– 17.00

YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ VE İŞLEM VERGİLERİ UYGULAMALARI

 1. İstisna Kapsamındaki Altyapı Yatırımları
 2. Teşvik Belgeli Altyapı Yatırımları
 3. Katma Değer Vergisine Tabi Altyapı Harcamaları
 4. Arıtma Tesislerine İlişkin Yatırım Harcamalarının Katılımcılara Faturalanması ve İstisna Uygulaması
 5. Altyapı Yatırımlarında İstisnanın Uygulama Şekli
 6. Arsa Tahsis Bedellerinde İstisna
 7. Altyapı Katılım Bedellerinde Katma Değer Vergisi
 8. Genel Yönetim Giderlerinde Katma Değer Vergisi
 9. Organize Sanayi Bölgelerinde İndirilecek ve Maliyete Atılacak Katma Değer Vergileri
 10. Aidat ve Gecikme Faizlerinde Katma Değer Vergisi
 11. Kiralama İşlemlerinde Katma Değer Vergisi
 12. Tahsis Edilen Arsalarda Harçlar
 13. TRT payı
 14. Belediye Vergileri
 15. Damga Vergisi İstisnası

KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI

 1. İktisadi İşletme Kavramı
 2. Muafiyet Şartları
 3. Kurumlar Vergisine Tabi İşlemler
 4. Organize Sanayi Bölgelerinin Şirket Kurmaları
 5. Kiraya Verilen Gayrimenkuller

19.00– 21.00

Akşam Yemeği

          5 MAYIS 2018 – CUMARTESİ

09.00– 12.30

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE HESAP PLANI ÖRNEKLERİ

(Bu bölümde Organize Sanayi Bölgeleri Sunumları Yer Alacaktır)

YATIRIM HARCAMALARI, GELİRLER VE TAHSİS BEDELLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

 1. Muhasebe Politikalarının Oluşturulması
 2. Aktifleştirilecek Harcamalar
 3. Dönem Gideri Yazılacak Harcamalar
 4. Katılımcılardan Alınan Tahsis Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi
 5. Genel Yönetim Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi
 6. Kira Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi
 7. Bakanlık Kredisi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 8. Amortisman oranları ve muhasebeleştirilmesi

12.30– 13.30

Öğle Yemeği

14.00– 17.00

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI KURMALARI

 1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Hukuki Yapısı
 2. Kurulma Şartları
 3. Yönetimi
 4. Halka Arzı
 5. Kanunla Getirilen Sınırlamalar
 6. Sağlayacağı Avantajlar

19.00– 21.00

Akşam Yemeği

6 MAYIS 2018 – PAZAR

09.3011.30

GENEL DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

12.00

Otelden Ayrılış.

Galeri