ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK EĞİTİMİ


İTÜ Akademisyenlerinin vereceği bu eğitim ile Çelik Yapıların Tarasım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik kuralları anlatılacaktır.

Çelik yapıların tasarım ve yapım kuralları yönetmeliğinin kapsamı ve genel esasları, yönetmelikte doğrudan veya dolaylı olarak referans verilen Ulusal ve Uluslararası standart, yönetmelik ve normlar sıralanmaktadır. 
Bu yönetmelik, yapısal çelik ve çelik – betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşulları içermektedir.
Burada verilen yönetmelik kuralları esas olarak bina türü çelik yapı sistemlerini kapsamakla beraber, düşey ve yatay yük taşıyıcı elemanlar içeren diğer çelik yapı sistemlerine de benzer şekilde uygulanabilmektedir. Bu yönetmelik, eleman kalınlıkları en az 4.0mm olan çelik yapı sistemlerini kapsamaktadır.
Deprem bölgelerinde yapılacak çelik ve çelik – betonarme kompozit yapı elemanlarından oluşan bina taşıyıcı sistemlerinin depreme dayanıklı olarak tasarımında, bu yönetmelikte verilen kural ve koşullara ek olarak, ilgili Deprem Yönetmeliği kuralları da yerine getirilmelidir.
Bu yönetmelikte verilen yöntem, kural ve koşullar, yönetmeliğin yayınından itibaren, TS 648 ve TS 3357 standardlarında yer alan ilgili yöntem, kural ve koşulların yerini alacaktır.
Bu yönetmelikte yer almayan hususlara ilişkin kurallar ile alternatif analiz ve tasarım yöntemleri, bilimsel ve/veya deneysel verilerle desteklenmek ve yetkililerce onaylanmak koşulu ile kullanılabilirler.

Galeri